Uhlí PG Silesia

PG SILESIA je těžební společnost působící na jihu Polska. Provozuje černouhelný důl KWK Silesia, který se nachází zhruba 30 km od hranice s Českou republikou. Geologické zásoby dolu Silesia převyšují 500 mil. tun nízkosirného černého uhlí.

Společnost PG Silesia převzala veškeré operace dolu KWK Silesia v prosinci 2010. Těžba na dole byla zahájena v dubnu 2012, když celková investice EPH do dolu přesáhla zatím 250 milionů EUR. Vedle těžby uhlí se PG SILESIA mimo jiné soustřeďuje i na prodej důlního plynu a poskytování řešení v oblasti ekologického ukládání energetických minerálů.

PG Silesia produkuje tříděné uhlí v sortimentech ořech 1, ořech 2, hrášek a prachové uhlí ve výhřevnostech 18-25 GJ/t.

Kvalitativní parametry uhlí PG Silesia jsou uvedeny zde:

Kontakt na prodej je uveden zde:

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz