Obchodování s uhlím a dalšími energetickými komoditami

Společnost EP Resources CZ a.s. je exkluzivním prodejcem polského uhlí z hlubinného dolu PG Silesia. Dále obchodujeme české energetické a tříděné druhy uhlí, hnědouhelné brikety a hnědouhelné multiprachy, které jsou vyráběny za účelem zvýšení užitných vlastností hnědých resp. černých druhů uhlí. V oblasti paliv je dalším z hlavních cílů individuální přístup k požadavkům každého zákazníka, kdy jsme schopni garantovat skladování paliv, resp. jejich přípravu dle specifických požadavků.

Společnost EP Resources CZ a.s.je taktéž exkluzivním prodejcem hnědouhelného lignitu z německých dolů Mibrag. Naše společnost je taktéž významným odběratelem vápenných sorbentů pro odsíření spalin a následnou úpravu vedlejších energetických produktů vznikajících po spalování.

V oblasti vedlejších energetických produktů je naším cílem prodej popílků a strusky vhodných pro stavební účely a dále hledání nových směrů v jejich uplatnění. Všechny uvedené komodity jsme samozřejmě schopni přepravit nákladními automobily i po železnici v rámci vlastní přepravní společnosti i ve spolupráci s významnými přepravními společnostmi. Naší dceřinou společností je významný dodavatel a přepravce vedlejších energetických produktů společnost EP Cargo Trucking CZ s.r.o.

Novinky

 • 23 prosinec

  PF 2021

  Vážení obchodní partneři,

  děkujeme Vám za...

 • 1 prosinec

  Změna obchodního názvu

  Oznámení o změně názvu společnosti

   

 • 30 prosinec

  PF 2020

  Přejeme všem obchodním partnerům úspěšný rok 2020.

Obchodování
s energetickými komoditami

 • PG Silesia
 • Ruské a polské černé energetické uhlí
 • Ruské a polské černé tříděné uhlí
 • Hnědé energetické uhlí
 • Hnědé tříděné uhlí
 • Hnědouhelný lignit
 • Biomasa a její produkty
 • Černouhelné kaly
 • Proplástek

Obchodování
s vedlejšími produkty

 • Vedlejší energetické produkty
 • Certifikované popílky dle ČSN 450:1
 • Struska pro násypy a zásypy
 • Aglomerát
 • Stabilizát
EPCT je exkluzivním prodejcem polského uhlí z nově otevřeného hlubinného dolu PG Silesia.

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz