Węgiel brunatny

Spółka EP Coal Trading sprzedaje następujące gatunki węgla brunatnego produkcji spółki Severní energetická a.s. a Severočeské doly a.s.

Spółka EP Coal Trading jest też przodującym sprzedawcą brykietów z węgla brunatnego produkcji spółki Rheinbraun Brennstoff GmbH.

OznaczenieUziarnienieHdafWrtAdSrSrmVdafQriPrzesiewPozostałość na sicie
Klucz klasyfikacyjny Rodzaj paliwa v średn. średn. średn. średn. średn. średn. średn. maks. maks.
    Mm % % % % g/MJ % MJ/kg % %
418 ko 40 - 100 6,2 26,5 12,0 1,0 0,5 54,0 20,0 10,0 10,0
427 o1 20 - 40 6,2 26,5 12,0 1,0 0,5 54,0 20,0 10,0 10,0
428 o2 10 - 20 6,2 26,5 12,0 1,0 0,5 54,0 20,0 15,0 15,0
439 0 - 10 6,2 26,0 11,5 1,1 0,6 54,0 18,7   10,0
435 hp1 0 - 10 6,0 28,0 20,5 1,1 0,7 53,0 16,5   10,0
                       
113 ko2 40 - 100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51,0 17,6 13,0 10,0
121 o1 20 - 40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51,0 17,6 13,0 10,0
122 o2 10 - 20 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51,0 17,6 15,0 15,0
135 hp1 0 - 10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51,0 17,0   12,0
151 ps1 0 - 40 5,9 28,1 22,5 0,85 0,58 53,0 15,0   12,0
152 ps2 0 - 40 5,6 25,4 39,7 0,82 0,72 55,0 11,5   12,0
162 ps2 0 - 40 6,1 34,0 41,0 2,00 2,00 54,0 10,1   10,0

 

 

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz