Mibrag

Spółka MIBRAG wydobywa węgiel brunatny w środkowoniemieckim zagłębiu węglowym w pobliżu Lipska. Posiada i eksploatuje dwie kopalnie odkrywkowe Profen i Vereinigten Schleenhain o całkowitej rocznej produkcji węgla wynoszącej ponad 20 milionów ton. Rozpoznane zasoby sięgają w przybliżeniu 500 milionów ton węgla, z dużymi możliwościami dalszego rozszerzenia wydobycia, ponieważ zasoby przemysłowe szacuje się 2 mld. ton. Od 2014 roku spółka EP Coal Trading a.s. dostarcza węgiel na potrzeby elektrowni w ramach holdingu EPH (United Energy Komořany i Elektrárny Opatovice) i innych zakładów energetycznych w Republice Czeskiej.

 

Parametry jakościowe węgla (uziarnienie 0-50 mm):

PARAMETR ŚREDNIA 
Wartość opałowa - Q ir [MJ/kg] 9 10 11
Ciepło spalania - Q s daf [MJ/kg] 27 28 29
Zawartość wody -W r t [% wag.] 49 52 55
Zawartość popiołu A d[% wag.] 12 16 20
Zawartość siarki - Sd [% wag.] 3,1 3,6 4,2
Lotne substancje palne V daf [% wag.] 55 60 70
Zawartość węgla Cdaffix [%wag.] 30 40 45
Wskaźnik emisji [tco2/TJ] 105 105 106

 

Skład pierwiastkowy części palnej:

PARAMETR ŚREDNIA 
Węgiel Cdaf [% wag.] 67 71 76
Wodór Hdaf [% wag.] 5 6 7,5
Azot Ndaf [% wag.] 0,2 0,6 0,8
Tlen Odaf [% wag.] 12 17,4 22,5
Siarka Sdaf [% wag.] 3,5 4,7 5,3

 

Topliwość popiołu w atmosferze utleniającej:

PARAMETR ŚREDNIA 
Temperatura deformacji DT [°C] 1180 1180 1310
Temperatura mięknięcia ST [°C] 1200 1200 1350
Temperatura topnienia HT [°C] 1200 1200 1370
Temperatura płynięcia FT [°C] 1200 1200 1400

 

Formy siarki:

PARAMETR ŚREDNIA 
Pirytowa Sdp [% wag.] 0,2 0,4 0,8
Organiczna Sdo [% wag.] 2,8 3 3,1
Sulfatowa Sdso4 [% wag.] 0,05 0,1 0,17

 

 

 

 

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz