EP Resources

EPCT - Obrót węglem i innymi produktami energetycznymi

Spółka EP Coal Trading, a. s. jest wyłącznym sprzedawcą polskiego węgla z kopalni głębinowej PG Silesia. Oprócz tego prowadzimy również sprzedaż czeskiego węgla energetycznego i sortowanego, brykietów węgla brunatnego i pyłu węgla brunatnego, produkowanego w celu zwiększenia właściwości użytkowych węgla brunatnego oraz czarnego. Innym ważnym celem w dziedzinie paliw jest dla nas indywidualne podejście do wymagań każdego klienta, co pozwala nam zagwarantować składowanie paliw oraz ich przygotowanie według specyficznych wymogów.

Spółka EP Coal Trading, a. s. jest również wyłącznym sprzedawcą lignitu, będącego składnikiem węgla brunatnego, z niemieckich kopalni Mibrag. Oprócz tego, nasza spółka jest znaczącym nabywcą sorbentów wapiennych do odsiarczania spalin i przetwarzania powstałych podczas spalania ubocznych produktów energetycznych.

W dziedzinie sprzedaży ubocznych produktów energetycznych naszym celem jest sprzedaż popiołu lotnego i żużlu na potrzeby budownictwa, a także poszukiwanie nowych kierunków ich zastosowania. Wszystkie powyższe produkty możemy dostarczyć samochodami towarowymi lub koleją w ramach własnej spółki transportowej oraz współpracując z innymi czołowymi spółkami transportowymi. Naszą spółką zależną jest EOP & HOKA, s. r. o. - czołowy przedstawiciel w dziedzinie dostaw i transportu ubocznych produktów energetycznych.

Spółka EP Coal Trading Polska s.a.

Spółka EP Coal Trading Polska s.a. została założona w 2011 roku z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Polska).

Spółka EP Coal Trading Polska s.a. należy w 100% do Spółki EP Coal Trading a.s. i jest sprzedawcą na terenie Polski takich paliw energetycznych jak:

 • węgiel kamienny  z kopalni Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o
 • czeski węgiel brunatny z kopalni Severočeské doly a. s. a Severní energetická a. s.
 • brykiety z węgla brunatnego produkcji niemieckiej spółki Rheinbraun Brennstoff Gmb
 • pył z węgla brunatnego  (Mibrag - Niemcy; Sokolovská Uhelná - Czechy)

Spółka EP Coal Trading Polska s.a. prowadzi również usługi w zakresie transportu samochodowego i kolejowego oferując dostawy na bazie DAP.

Dokumenty firmy do pobrania: KRS, REGONPPWNIP

Aktualności

Handel
surowcami energetycznymi

 • PG Silesia
 • Rosyjski i polski węgiel kamienny (miały)
 • Rosyjski i polski węgiel kamienny (sortowany)
 • Węgiel brunatny (miały)
 • Węgiel brunatny (sortowany)
 • Lignit z węgla brunatnego
 • Biomasa i jej pochodne
 • Muły z węgla brunatnego
 • Przerost

Handel
produktami wtornymi

 • Wtorne produkty energetyczne
 • Popiół lotny zgodny z normą ĆSN 450:1
 • Żużel (szlaka ) do nasypów i zasypów
 • Aglomerat
 • Stabilizatory
EP Coal Trading jest wyłącznym dystrybutorem handlowym Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA, a sprzedaż wszystkich produktów PG Silesia jest realizowana wyłącznie za jej pośrednictwem.

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz