Změna obchodního názvu

Změna obchodního názvu

1. prosinec, 2020

Oznámení o změně názvu společnosti

 

Vážení obchodní partneři,

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1.12.2020 dochází ke změně názvu naší společnosti EP Coal Trading, a.s., se sídlem Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

EP Resources CZ a.s.

Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců apod.) zůstávají beze změny. Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Uvedená změna názvu byla vyvolána zvyšující se expanzí, růstem naší společnosti na zahraniční trhy a rozšířením portfolia obchodovaných paliv a ostatních komodit. Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi, musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší společností výhradně nový obchodní název EP Resources CZ a.s.

 

EP Resources CZ a.s.

Českobratrská 3321/46

702 00 Ostrava 2

IČ 04411137

DIČ CZ04411137

Zpět na výpis

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz