United Energy (UE)

www.ue.cz

Komořanská elektrárna, největší a nejdůležitější část současné společnosti United Energy, a.s., existuje od 50. let minulého století. Od té doby několikrát změnila majitele a stala se součástí různých společností. Od svého vzniku je ale významným nezávislým producentem tepla a elektrické energie na severu Čech.

 

  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2017/040-043753 Popílek z látkových filtrů do pórobetonu stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2017/040-043756 Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/040-058438 Popílek z látkových filtrů do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/040-058610 Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2017/040-043750 Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy stáhnout

T +420 591 002 471

E info@epcoaltrading.cz