United Energy (UE)

www.ue.cz

Komořanská elektrárna, největší a nejdůležitější část současné společnosti United Energy, a.s., existuje od 50. let minulého století. Od té doby několikrát změnila majitele a stala se součástí různých společností. Od svého vzniku je ale významným nezávislým producentem tepla a elektrické energie na severu Čech.

 

  • Certifikát výrobku č. 204_C5_2019_040-061832_Popílek z látkových filtrů do pórobetonu 2022_08_31 stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204_C5_2019_040-061831_Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 2022_08_31 stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204_C5_2019_040-061830_Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro vásypy a zásypy 2022_09_31 stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204_C5_2018_040-588610_Popílek z látkových filtrů do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy 2021_07_31 stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204_C5_2018_040-058438_Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací 2021_07_31 stáhnout

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz