Služby

Doprava

  • Optimální nastavení dopravy paliva od zdroje k zákazníkovi při využití všech typů železniční, automobilové, lodní nebo kombinované dopravy
  • Doprava po železnici v Ea, příp. Falls vozech resp. jiných typech vozů
  • Doprava paliv, popílků, energosádrovců, stabilizátů resp. ostatních vedlejších energetických produktů v cisternách a sklápěcích nákladních automobilech

Skladování

  • Skladování vybraných druhů paliv ve vlastních nebo partnerských skladech na území České republiky, Slovenska a Polska
  • Třídění, míchání, drcení  popř. jiné úpravy paliv dle požadavků zákazníka
  • Optimalizace palivové směsi s ohledem na efektivitu spalování a následnou produkci odpadů a vedlejších energetických produktů

Další

  • Obchodování s vedlejšími energetickými produkty včetně zajištění možností jejich ukládky
  • Obchodování s biomasou
  • Obchodování s dalšími energetickými komoditami
  • Obchodování se sorbenty (vápenec, vápno a vápenný hydrát)

 

 

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz