Multiprachy hnědouhelné

Multiprach je výsledným produktem vysušeného a následně velmi jemně mletého hnědého uhlí. Cílem tohoto procesu je odstranění balastního podílu vody v palivu a výroba vysoce výhřevného paliva pro další použití. Společnost Mibrag GmbH vyrábí multiprach v Deubenu v oblasti německého Saska. Roční produkce multiprachu je 65 tun za hodinu, ročně pak až 300 tis. tun. Multiprach je při výrobě uskladňován ve 4 silech, každé o objemu 1100 m3.

Jeho konzistence se blíží tekutému stavu, dosahuje proti běžnému uhlí až dvojnásobné výhřevnosti. Díky své vlastnosti tečení je použitelný pro zcela uzavřené systémy s vysokým stupněm automatizace. Multiprach je jako energeticky výhřevný a cenově výhodný materiál ideálním palivem použitelným pro technologie zpracování a výroby cementu a vápna.

Další vlastnosti multiprachu:

Vyznačuje se vysokou výhřevností, výbornou zápalností, reaktivitou, dobře se chová při hoření, má výbornou schopnost tečení a fluidizace, stejně jako u kapalných nebo plynných paliv. U některých technologií se používá jako adekvátní náhrada mazutu a ropných topných olejů.

Přeprava multiprachu je zajišťována v automobilových cisternách podle předpisu pro dopravu nebezpečných produktů.

Základní parametry:

Výhřevnost Qir [MJ/kg] 22,5
Popel původní Ar [% hm.] 13,5
Voda veškerá Wt r [% hm.] 11,5
Síra veškerá Std [% hm.] 3,5
Zrnitost [mm] 0,08
Objemová hmotnost [t/m3] 0,45
Výhřevnost Qir [MJ/kg] 22
Popel původní Ar [% hm.] do 20
Voda veškerá Wt r [% hm.] 6
Síra původní Sr [% hm.] 1
Zrnitost [mm] do 0,5
Podíl frakce nad 0,09 mm [% hm.] 25

 

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz