Mibrag

Společnost MIBRAG těží hnědé uhlí ve středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. Vlastní a provozuje dva otevřené uhelné doly Profen a Vereinigten Schleenhain s celkovou roční produkcí uhlí více než 20 miliónů tun. Prokázané rezervy dosahují zhruba 500 miliónů tun uhlí, s významnou možností dalšího rozšíření těžby, když průmyslové rezervy jsou odhadovány na 2 mld. tun. Od roku 2014 společnost EP Resources CZ a.s. dodává uhlí pro potřeby elektráren v rámci holdingu EPH (United Energy Komořany a Elektrárny Opatovice) i dalších energetických zdrojů v rámci ČR

Kvalitativní parametry uhlí (zrnitost 0-50mm):

PARAMETR PRŮMĚR 
Výhřevnost - Q ir [MJ/kg] 9,0 10,0 11,0
Spalné teplo - Q s daf [MJ/kg] 27,0 28,0 29,0
Obsah vody -W r t [% hm.] 49,0 52,0 55,0
Obsah popela A d[% hm.] 12,0 16,0 20,0
Obsah síry - Sd [% hm.] 3,1 3,6 4,2
Prchavá hořlavina V daf [% hm.] 55,0 60,0 70,0
Obsah uhlíku Cdaffix [%hm.] 30,0 40,0 45,0
Emisní faktor [tco2/TJ] 105,0 105,0 105,5

Prvkové složení hořlaviny:

PARAMETR PRŮMĚR 
Uhlík Cdaf [% hm.] 67,0 71,0 76,0
Vodík Hdaf [% hm.] 5,0 6,0 7,5
Dusík Ndaf [% hm.] 0,2 0,6 0,8
Kyslík Odaf [% hm.] 12,0 17,4 22,5
Síra Sdaf [% hm.] 3,5 4,7 5,3

Tavitelnost popela v oxidační atmosféře

PARAMETR PRŮMĚR 
Teplota deformace DT [°C] 1180 1180 1310
Teplota měknutí ST [°C] 1200 1200 1350
Teplota tání HT [°C] 1200 1200 1370
Teplota tečení FT [°C] 1200 1200 1400

Formy síry

PARAMETR PRŮMĚR 
Pyritická Sdp [% hm.] 0,2 0,4 0,8
Organická Sdo [% hm.] 2,8 3,0 3,1
Sulfátová Sdso4 [% hm.] 0,05 0,1 0,17

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz