Brikety

Brikety Union jsou vyráběny z hnědého uhlí v německém Profenu (Sasko) a Frechenu (Porýní). Jedná se o čisté přírodní palivo, které je tvarováno drcením, sušením a lisováním bez přídavku jiných chemických látek a s dodržením vysokých kvalitativních standardů.

                                                                                                              

Brikety Union jsou k dispozici volně ložené nebo balené, ve třech dostupných formátech 3“, 3,5“ a 7“

Jsou určeny k použití v krbech, kamnech a tradičních vytápěcích zařízeních. Zaručují stabilní kvalitu a vysokou výhřevnost s dlouhodobým tepelným efektem. Proces hoření probíhá pozvolna a není třeba často přikládat novou dávkou topiva, hoří malým, klidným plamenem. Z pohledu ceny je vytápění briketami velmi ekonomické, 10 kg briket se rovná cca 25 kg krbového dřeva. Ceny briket jsou aktualizovány vždy měsíčně a nepodléhají cenovým výkyvům kvůli kurzu dolaru nebo cenám ropy.

Odběrní místa v Německu:

  • Frechen, Deuben                                                       

Sklady:

  • v Německu - Bautzen, Weimar, Weischlitz
  • v Čechách Zdice a Mohelno

Zajišťujeme kamionovou a vagonovou přepravu.

Parametry briket jsou následující:

Základní parametry:

Výhřevnost Qir [MJ/kg] 19,58
Popel původní Ar [% hm.] 3,52
Spalné teplo Qsr [MJ/kg] 20,82
Síra veškerá bezvodá Std [% hm.] 0,34
Voda veškerá Wt r [% hm.] 18,32

Certifikát

T +420 591 002 471

E info@epcoaltrading.cz