Pražská Teplárenská a.s.

www.ptas.cz

Společnost PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ je nejvýznamnější dodavatel tepelné energie v Praze. Dodává teplo pro 260 tisíc domácností, pro řadu průmyslových podniků, školy, instituce a další podnikatelské subjekty na území Hlavního města Prahy.

Prostřednictvím vlastních tepelných rozvodů v celkové délce cca 600 km dodává zákazníkům ročně zhruba 15 PJ tepla. Pražská teplárenská vlastní a provozuje kogenerační zdroje s celkovým instalovaným výkonem pro výrobu elektřiny 132 MWe a kapacitou 1752 MWt pro výrobu tepla.

Její 100% dceřiná společnost ENERGOTRANS vlastní a provozuje energetický zdroj Elektrárna Mělník I s instalovaným výkonem 360 MWe pro výrobu elektřiny a kapacitou 960 MWt pro výrobu tepla. ENERGOTRANS také vlastní a provozuje teplovod přivádějící tepelnou energii pro Prahu. Akciový podíl EPH ve společnosti Pražská teplárenská činí 73 %.

 

  • Popílek černouhelný (jako filer do betonu) Certifikát
  • Popílek černouhelný (násypy a zásypy) Certifikát

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz