Plzeňská Energetika a.s.

www.pe.cz

Plzeňská energetika je předním výrobcem tepla a elektřiny v západočeském regionu.

Provozuje energetický zdroj o celkovém tepelném výkonu 401 MWt a celkovém instalovaném elektrickém výkonu 90 MWe.

Plzeňská energetika zásobuje tepelnou energií zhruba 30 % všech odběratelů v Plzni, zejména průmyslové podniky.

 

  • certifikát č. 1020 - CPR - 030049280 Osvědčení o stálosti vlastností pro stavební výrobek Popílek do betonu K1 Certifikát
  • ES certifikát shody č. 1020 - CPD - 030037425 pro stavební výrobek Popílek do betonu K3 Certifikát
  • certifikát č. 030 - 048000 na výrobek Škvára pro stavební účely Certifikát
  • certifikát č. 204/C5/2013/030-048628 na výrobek Popílek a směsi s popílkem pro sanaci a tvarování terénu pro budoucí rekultivaci území postižených antropogenní činností Certifikát

T +420 591 002 471

E info@epcoaltrading.cz