Usługi

Transport

  • Dobór optymalnych warunków transportu paliwa od źródła do klienta, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu kolejowego, samochodowego, wodnego i ich połączeń
  • Transport kolejowy wagonami Ea, ewent. Falls lub innymi typami wagonów
  • Dostawy paliw, popiołu lotnego, gipsu, stabilizatów i innych ubocznych produktów energetycznych pojazdami-cysternami i samowyładowczymi samochodami towarowymi

Składowanie

  • Składowanie wybranych rodzajów paliw w magazynach własnych lub należących do partnerów na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski
  • Sortowanie, mieszanie, mielenie i ew. inne rodzaje przetwarzania paliw zgodnie z wymogami klienta
  • Optymalizacja mieszanki paliwowej pod względem skuteczności spalania oraz produkcji odpadów i ubocznych produktów energetycznych

Inne

  • Obrót ubocznymi produktami energetycznymi, w tym zapewnienie możliwości ich przechowywania
  • Obrót biomasą
  • Obrót pozostałymi produktami energetycznymi
  • Obrót sorbentami (wapniem, wapnem i wodorotlenkiem wapna)

 

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz