Wtorne produkty energetyczne

Firma EP Coal Trading a.s. jest członkiem Towarzystwa wykorzystania produktów energetycznych (czes. ASVEP), które zajmuje się wykorzystaniem produktów energetycznych w przemyśle budowlanym, przygotowaniem warunków technicznych dla ubocznych produktów energetycznych (UPE), oraz uczestniczy w przygotowywaniu założeń dla odpowiedniej legislatywy (warunki techniczne wykorzystania, strategia narodowa, i inne).

Uboczne produkty energetyczne są to produkty powstające podczas spalania paliw stałych w trakcie procesu oczyszczania spalin w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Chodzi o następujące rodzaje certyfikowanych produktów:

  • Popiół lotny (z kotłów klasycznych lub fluidalnych)
  • Szlaka, żużel, popiół stabilizowany
  • Gips energetyczny
  • Stabilizat

Wykorzystanie ubocznych produktów energetycznych

  • Popioły są wykorzystywane do produkcji betonów, gazobetonu, produkcji cegieł, produkcji cementu, suchych zapraw tynkowych i murarskich, produkcji sztucznego kamienia i wyrobów ceramicznych, itd.
  • Żużel jest wykorzystywany na nasypy na drogi, do zasypywania konstrukcji ziemnych, konstrukcji wspierających, zasypywania i obsypywania liniowych sieci inżynieryjnych (wodociągi, kanalizacja, gazociągi), do schudzania mas do produkcji ceramiki budowlanej
  • Gips energetyczny jest jako surowiec szeroko stosowany przede wszystkim w produkcji płyt gipsokartonowych, gipsu, w produkcji cementu jako regulator czasu wiązania, aktywator twardnienia gazobetonu oraz w produkcji zapraw tynkarskich
  • Stabilizat jest to certyfikowana mieszanka ubocznych produktów energetycznych i spoiwa, stosowana głównie do wzmacniania podłoża w budownictwie drogowym i budowie innych budowli liniowych, budowie grobli, modelowaniu terenu, rekultywacji terenów, itp.

Nasza firma w zakresie UPE oferuje sprzedaż suchych i nawilżanych UPE przeznaczonych do rekultywacji w wybranych lokalizacjach w RC, oferujemy też sprzedaż UPE w ramach RC i w ramach UE (zgodnie z REACH). Oczywistością jest zapewnienie przewozu samochodowego lub kolejowego tych materiałów.

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz