Węgiel PG Silesia

PG Silesia jest spółka wydobywcza działająca na południu Polski. Eksploatuje kopalnię węgla kamiennego KWK Silesia, która znajduje się w przybliżeniu 30 km od granicy z Republiką Czeską. Zasoby geologiczne kopalni Silesia przekraczają 500 mln ton niskosiarkowego węgla kamiennego.

Spółka PG Silesia przejęła wszelkie operacje kopalni KWK Silesia w grudniu 2010. Wydobycie w kopalni wszczęto w kwietniu 2012 roku, całkowita inwestycja EPH w kopalnię przekroczyła do tej pory 250 milionów EUR. Oprócz wydobycia węgla między innymi zajmuje się też sprzedażą gazu kopalnianego i dostawą rozwiązań w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych.

produkuje węgiel sortowany w asortymentach orzech 1, orzech 2, groszek i pył węglowy o wartości opałowej w zakresie 18-25 GJ/t.

Parametry jakościowe węgla są podane tu:

Kontakt na biuro sprzedaży jest podany zde:

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz