Pył węgla brunatnego

Pył węgla brunatnego jest produktem wyjściowym suszenia a następnie bardzo drobnego mielenia węgla brunatnego. Celem tego procesu jest usunięcie balastu wody z paliwa i produkcja paliwa o bardzo wysokiej wartości opałowej do dalszego wykorzystania. Spółka Mibrag mbH produkuje pył w Deuben w Saksonii. Roczna produkcja pyłu wynosi 65 ton na godzinę, roczna aż 300 tys. ton. Pył węglowy jest w produkcji składowany w 4 silosach, każdy o pojemności 1100 m3.

Jego konsystencja jest bliska cieczy, w porównaniu ze zwykłym węglem osiąga aż dwukrotną wartość opałową. Dzięki swoim właściwościom może być stosowany w całkowicie zamkniętych systemach z wysokim stopniem automatyzacji. Pył, jako wysoce kalorycznym i przystępnym cenowo materiałem, jest idealnym paliwem do technologii przerobu i produkcji cementu i wapna.

Następne właściwości pyłu:

Cechuje go wysoka wartość opałowa, wyborna zapalność, reaktywność, dobrze się zachowuje podczas spalania, wybornie cieknie i fluidyzuje tak samo, jak paliwa ciekłe lub gazowe. W niektórych technologiach stosuje się jako pełnowartościowy zamiennik mazutu i ropopochodnych olejów grzewczych.

Transport pyłu jest realizowany w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu niebezpiecznych ładunków.

 

Podstawowe parametry:

Wartość opałowa Qir [MJ/kg] 23
Popiół Ar [% wag.] 14
Woda całkowita Wt r [% hm.] 12
Siarka całkowita Std [% wag.] 3,5
Uziarnienie [mm] 0,1
Ciężar objętościowy [t/m3] 0,5

 

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz