Dostawy węgla do elektrowni w Fiume Santo Sardynii

21. sierpień, 2015

Spółka EP Coal Trading a. s. zrealizowała pierwsze dostawy węgla do elektrowni Fiume Santo o mocy około 600 MW na Sardynii. Poprzez realizację tych dostaw firma EP Coal Trading a. s. znacznie zwiększyła swój udział na rynku w międzynarodowym handlu węglem kamiennym. Stopniowo będzie zwiększać ten udział co jest spójne z długoterminową strategią spółki. 

Powrót do listy

T +48 668 649 203

E info@epresources.cz