Elektrárna Opatovice (EOP)

www.eop.cz

ELEKTRÁRNY OPATOVICE (EOP) patří se svým dosažitelným elektrickým výkonem 363 MWe a celkovým tepelným výkonem 966 MWt mezi přední dodavatele energií v České republice.

EOP dodává tepelnou energii pro téměř 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové - Pardubice - Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení.

EOP svým odběratelům dodala v roce 2010 celkem 4 422 TJ tepla. Soustavu zásobování teplem Elektrárny Opatovice tvoří přibližně 290 km tepelných sítí. Výroba elektřiny v EOP v roce 2010 dosáhla 2,02 TWh.

 

  • certifikát č. 010 - 034283 Škvára  Stáhnout
  • certifikát č. 040 - 046662 Sádrovec - varianta energosádrovec surový pro výrobu cementu Stáhnout
  • osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 - CPR - 040 044163 Kamenivo - popílek jako filer pro výrobu betonu Stáhnout
  • certifikát č. 204/C5/2014/040 - 047314 výrobku Stabilizát pro stavbu pozemních komunikací dle Stáhnout
  • Osvědčení o stálosti vlastností č. 1020-CPR-040052367 Popílek do betonu ze spalování hnědého, černého a směsi hnědého a černého uhlí Stáhnout

T +420 591 002 471

E info@epresources.cz